The Domain Name Industry News


TRAFFIC East Orlando - realne bogactwo domainerów według Christophera Williama Hartnett

Filed under: Wszystkie — Business Reporter at 10:07 pm on Friday, May 23, 2008

Christopher William Hartnett, fundator, a także emerytowany dyrektor USA Global Link, Inc., Global Online, Inc.(GOL) oraz Global Online India, Inc. (GOLX), na T.R.A.F.F.I.C. East Orlando dzielił się swoimi uwagami o alternatywach w monetaryzowaniu domen.

Zgodnie z ICANN, Dr. Hartnett w roku 1994 był największym prywatnym inwestorem domen internetowych. Portfolio Hartnett’a zawiera w tej chwili ponad 3500 domen globalnych oraz 28,000 innych domen premium, z których większość została pozyskana w latach 1992-1996, czyli znacznie wcześniej przed powszechną świadomością nieograniczonej wartości domenowych inwestycji oraz przed masowym wykorzystaniem Internetu przez społeczeństwa.
Dr. Hartnett jest aktualnie dyrektorem w Tedhens Limited ( www.Tedhens.com ), jednej z największych i najstarszych firm świadczących usługi domenowe w Internecie, a także w obszarze międzynarodowych ubezpieczeń, e-commerce, exchange oraz bankowości.

Leave a Comment 
Close
E-mail It