The Domain Name Industry News


Dzień 2. Domain Pulse nastawiony na bezpieczeństwo DNS

Filed under: Wszystkie — Business Reporter at 9:28 pm on Sunday, February 24, 2008

Tematyka drugiego dnia (ostatni piątek 22.02.2008) konferencji Domain Pulse ukierunkowana była na sprawy bezpieczeństwa online, zarówno te ściśle techniczne jak i związane z polityką bezpieczeństwa.
Barbara Schloβbauer (nic.at), Nicole Beranek Zanon (SWITCH) oraz Stephan Welzel (Denic), mówili o problemach związanych z phishing’iem oraz o tym, jakie legalne kompetencje posiadają Registry w stosunku do wykorzystywania stron internetowych lub adresów mail w celach zabronionych. Wspólnym wnioskiem podsumowującym tą kwestię, było iż Rejestry nie posiadają prawa do kasowania “problematycznych” domen, gdyż domena sama w sobie nie jest źródłem problemu, jakim jest phishing, ale zawartość strony lub emaila wysyłanego z danej domeny.Aby dowiedzieć się więcej o Domain Pulse, kliknij link.

One Response to “Dzień 2. Domain Pulse nastawiony na bezpieczeństwo DNS”

  1. Dzień 2. Domain Pulse nastawiony na bezpieczeństwo DNS | Host Wanted Says:

    […] informacji: domainnews.pl Źródło: […]

Leave a Comment 
Close
E-mail It