The Domain Name Industry News


Zmiany w regulaminie rejestracji domen .cz

Filed under: Wszystkie — Business Reporter at 5:34 pm on Sunday, September 7, 2008

Należy na wstępie powiedzieć, że Rejestr NIC.cz nie pokazał, które z dotychczasowych zapisów regulaminu rejestracji domen ulegają zmianie. Nowy regulamin został jedynie opublikowany na stronie rejestru www.NIC.cz, gdzie można przeanalizować jego treść. Jak dowiaduje się DomainNews, zmiany dotyczą implementacji DNSSEC.

Leave a Comment 
Close
E-mail It