The Domain Name Industry News


Wystartowała rejestracja domen .asia !

Filed under: Wszystkie — Business Reporter at 4:13 pm on Tuesday, October 23, 2007

Rejestracja międzynarodowej top level domain (TLD) .asia została rozpoczęta. Pionierską zarejestrowaną nazwą, która stała się jednocześnie jednym z nielicznych działających na świecie adresów w domenie .asia jest AsiaDNS.asia, domena należąca do akredytowanego Registrara domen .asia - EuroDNS S.A.
Nowe TLD dedykowane jest dla 73 krajów Azji, regionu Pacyfiku oraz Australii. “Te kraje charakteryzują się wielką, ekonomiczną potęgą jak Japonia, Australia, czy bijące rekordowe wzrosty ekonomiczne Korea, Indie oraz Chiny,” mówi Frederick Schiwek odpowiedzialny za międzynarodową sprzedaż w EuroDNS.

Właściciele lub autoryzowani reprezentanci praw do znaków handlowych, powinni jak najszybciej zarezerwować “swoją” domenę w rozwijającym się intensywnie rynku Azji, korzystając z priorytetowych faz rejestracji wstępnych.
We wstępnej fazie Sunrise, rezerwacje mogą być zrealizowane dla podmiotów, które posiadają aktualnie opublikowane i użytkowane znaki handlowe, zarejestrowane przed dniem 16. marca 2004. Firmy nie są przy tym zobowiązane do każdorazowego dostarczenia dokumentacji wspomagającej wraz z poszczególnymi zgłoszeniami rejestracji. Muszą być jednak bezwzględnie gotowe do przedstawienia takiej dokumentacji w razie otrzymania prośby ze strony podmiotu rejestrującego. Faza wstępna potrwa do dnia 30. października 2007.

Następna faza Sunrise rozpocznie się 13. listopada 2007 i potrwa do 15. stycznia 2008. W trakcie trwania tego okresu, zgłaszane domeny mogą dotyczyć znaków handlowych, które zostały zgłoszone przed dniem 6. grudnia 2006. Znaki firmowe połączone z Nice Classification mogą także być zgłaszane w trakcie trwania danego okresu Sunrise. Przykłady zawierają “XYZ-Fruitjuice.asia” czy “XYZ-Textiles.asia.” Dokumentacja wspomagająca musi zostać przedstawiona na wypadek wystąpienia takiej prośby ze strony podmiotu rejestrującego.

EuroDNS oferuje usługę rejestracji domen .asia dla priorytetowych faz Sunrise jako akredytowany Registrar organizacji DotASIA - rejestru domen .asia Roczna opłata rejestracyjna dla domeny .asia to kwota w wysokości 18EUR. Dodatkowo Registry DotASIA pobieraja kwotę w wysokości 90EUR (łącznie z VAT) tytułem rozpatrzenia wniosku w danym okresie priorytetowych rejestracji Sunrise. Co istotne, “Jeśli DotASIA odrzuca wniosek, opłata nie jest refundowana”, mówi Schiwek, “ale EuroDNS w takim przypadku będzie dokonywał zwrotu kwoty będącej równowartością rocznego okresu rejestracji”.
Jako kolejny profit, EuroDNS oferuje wszystkim swoim Klientom dokonującym rejestracji nazwy w domenie .asia, nazwę dodatkową o tej samej nazwie co rejestrowana .asia, ale z rozszerzeniem .asia.com - oczywiście o ile domena będzie pozostawała wolna.

Wszystkich uczestników domenowego biznesu ciekawi z pewnością termin wprowadzenia globalnych rejestracji - faza wolnych rejestracji domen .asia zaplanowana jest na luty 2008. Jeśli kilka podmiotów będzie ubiegało się o rejestrację tej samej frazy w domenie .asia, domena nie zostanie zarejestrowana na zasadach “first come, first served”, ale trafi na aukcję. Po fazie live, która powinna rozpocząć się w marcu 2008, pozostałe domeny będą przyznawane podmiotom, które zgłosiły chęć rejestracji jako pierwsze.

Kontakt:
Frederick Schiwek
EVP & Int’l Business Development
press@eurodns.com
Tel: +352 263725 25
Fax: +352 263725 37

About EuroDNS
EuroDNS jest globalnym Registrarem domen stacjonującym na stałe w Luxembourgu. Swoje biura posiada także w Koreii, Holandii, Francji oraz w Polsce. Firma szczególną uwagę przywiązuje do rejestracji geograficznych TLD, stając się tym samym światowym liderem dostarczającym masowe rejestracje domen całego świata u jednego globalnego providera. Portal rejestracyjny www.EuroDNS.com funkcjonuje w 10 wersjach językowych, dostarczając z samego regionu europejskiego aż 25 TLD.
Serwis www.AsiaDNS.asia dedykowany jest dla licznych odbiorców na rynku azjatyckim.
W celu uzyskania większej ilości informacji, zapraszamy na stronę Registrara www.EuroDNS.com lub www.AsiaDNS.asia

Przydatne informacje o Sunrsie .asia
Zasady rejestracji domen .ASIA - http://v2.eurodns.com/documents/ASIA-Registration-Rules

Leave a Comment 
Close
E-mail It