The Domain Name Industry News


Pilne! Faza Sunrise 2a została nieznacznie przedłużona

Filed under: Wszystkie — Business Reporter at 2:32 pm on Wednesday, October 31, 2007

Registrar AsiaDNS poinformował właśnie, iż zamknięcie priorytetowej fazy rejestracji SR2a domen .asia planowane na dzień 30. października na godz. 23:59:59 UTC, zostało odsunięte. Powodem decyzji o przesunięciu terminu była bardzo liczna i dynamicznie zwiększająca się ilość wniosków rejestracyjnych na końcu okresu fazy 2a Sunrise’u.

Przedłużenie SR2a nie jest jednak znaczne - ostateczny termin zamknięcia przyjmowania wniosków to środa, 31. października godz. 11:59:59 UTC.

Należy mieć także na uwadze, iż zaraz po zakończeniu fazy 2a Sunrise, Registry domen .asia wejdzie w tzw. “Quiet Period”. W trakcie trwania okresu Quiet Period, AsiaDNS będzie przyjmował wnioski rejestracyjne dla domen .asia, które podlegać będą kolejnym fazom Sunrise: Sunrise 2b, Sunrise 2c oraz Sunrise 3, przy czym podkreślić należy, iż formalne rozpoczęcie kolejnej fazy Sunrise to dzień 13. listopada 2007. Do tego dnia AsiaDNS będzie jedynie magazynować wnioski wysyłane do Registrara w czasie 1. listopada do 12. listopada 23:59:59 UTC.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Registrara - www.AsiaDNS.asia lub u lokalnych Managerów AsiaDNS.

Leave a Comment 
Close
E-mail It