The Domain Name Industry News


Szczegóły Sunrise .CO.NL dla znaków handlowych - zabezpiecz swoją markę na 10 lat

Filed under: Wszystkie — Business Reporter at 11:13 am on Thursday, February 5, 2009

Amsterdam, 4. luty 2009 - po pomyślnym przeprowadzeniu okresu Grandfather przedwstępnych rejestracji nazw domen .CO.NL, Operator .CO.NL ma zaszczyt przedstawić ostateczny wygląd głównego Sunrise (rejestracji opartych na prawie pierwszeństwa), gdzie każdy właściciel znaku handlowego aktywnie korzystający z holenderskiej nazwy domenowej .CO.NL otrzyma darmowe automatyczne odnowienia domen przez kolejne 10 lat.

Zainteresowanie holenderską domeną .CO.NL systematycznie wzrastało na przestrzeni ostatnich miesięcy, potwierdzając znaczący entuzjazm właścicieli znaków handlowych w zakresie chęci posiadania swojej nazwy w nowym międzynarodowym rozszerzeniu domenowym .CO.NL, które oferuje elastyczność oraz łatwiejszy dostęp do holenderskiego rynku domen. W odpowiedzi na odzew kierowany ze strony właścicieli marek, Operator .CO.NL zdecydował się na innowacyjne zapisy w procedurze Sunrise, która pozwoli możliwie najwięcej zyskać na użytkowania nazw domen .CO.NL

Sander Scholten, .CO.NL General Manager, wyjaśnia: “Przeprowadzone rozpoznanie pokazało, że domeny .CO.NL ciszą się znaczną oglądalnością wśród krajów, gdzie krajowe rozszerzenie ccTLD ma postać właśnie .CO.XX, czyli Wielka Brytania, Indie czy Japonia. Okres Sunrise jest doskonałą okazją dla właścicieli znaków handlowych dla przejęcia tej oglądalności, chroniąc jednocześnie swoją markę. Dla dodatkowej ochrony, ogłaszamy dzisiaj szczegóły Sunrise, według których każdy znak handlowy zarejestrowany w rozszerzeniu .CO.NL, prezentujący w pełni reprezentacyjną stronę firmową, będzie upoważniony do darmowych odnowień na przestrzeni 10 lat”.

Według przyjętych warunków, nazwy w domenach .CO.NL zarejestrowane w okresie Sunrise, będą odnawiane automatycznie pod koniec każdego roku, zapewniając aktywność adresów .CO.NL oraz ich dostępność dla upoważnionych serwisów.
Scholten dodaje: “Procedury te były przygotowywane w celu zapewnienia właścicielom znaków handlowych maksymalnie największych korzyści płynących z dodatkowego ruchu uzyskiwanego dzięki domenom .CO.NL, bez podejmowania dodatkowych działań ze strony abonentów, a także bez dodatkowych kosztów (…)”.

Okres Sunrise rozpocznie się we wtorek, 10. lutego 2009 o godz. 10:00 GMT. Dla zapewnienia wygody i spokoju przyjmowanych zgłoszeń, priorytetowe rejestracje potrwają cały miesiąc, do dnia 10. marca 2009 do godz. 10:00 GMT. Faza priorytetowego przyjmowania wniosków rejestracyjnych umożliwi wszystkim właścicielom znaków handlowych na świecie, do zabezpieczenia swoich nazw zanim Rejestr domen zostanie otwarty dla wszystkich użytkowników, znosząc wszelkie ograniczenia w rejestracjach domen .CO.NL

W celu zarejestrowania nazw w holenderskim rozszerzeniu domenowym, należy zgłosić swój wniosek rejestracyjny u jednego z ponad 40 międzynarodowych Registrarów domen. Lista dostępnych Rejestratorów, posiadających akredytację Operatora .CO.NL, dostępna jest na stronie http://domain.co.nl/en/accredited-registrars.html.

Aby uzyskać więcej informacji o domenie .CO.NL, zapraszamy na stronę Operatora http://domain.co.nl/en/welcome.html.

About .CO.NL Operator
Operator .CO.NL został ustanowiony w roku 2007 w celu zarządzania holenderską domeną internetową .CO.NL. Organizacja funkcjonuje w oparciu o krajowe rozszerzenie narodowe ccTLD Rejestru SIDN, ale nie jest w żaden inny sposób związana z Rejestrem SIDN. Rozszerzenie .CO.NL zarządzane jest bezpośrednio z Amsterdamu dzięki zapleczu technicznemu Registrara EuroDNS S.A.

Kontakt reprezentacyjny:

Sander Scholten
General Manager
CO.NL Operator
Email : sscholten@domain.co.nlThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Leave a Comment 
Close
E-mail It