The Domain Name Industry News


RIPE NCC i alokacje adresów IPv6

Filed under: Wszystkie — Business Reporter at 11:47 am on Thursday, December 20, 2007

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami ze strony RIPE, the Réseaux IP Européens, w październiku i listopadzie ustawione nowe rekordy numerów alokacji IPv6, stworzone w ciągu jednego miesiąca przez RIPE NCC.
24 alokacje stworzone przez członków RIPE NCC w październiku, zostały natychmiast pobite przez nowy rekord 31 alokacji przygotowanych w listopadzie. Poprzednim szczytem było 19 alokacji w ciągu 1 miesiąca, które uzyskano w 2003, 2004 oraz 2007.

Ten wzrost dla zapotrzebowania w przestrzeniach adresów IPv6 podąża za ostatnimi zmianami w polityce alokacji IPv6, dzięki którym jest znacznie prościej uzyskać alokację IPv6. Wspomniany wzrost nadchodzi równolegle z nurtem publikacji uchwały społeczności RIPE w związku z wyczerpaniem IPv4 i rozlokowaniem IPv6. Stwierdzenie, opublikowane natychmiast po konferencji RIPE 55, która odbyła się w październiku w Amsterdamie, ponagliło wszystkie internetowe sektory biznesu, włączając także ISP, rządy oraz regulatorów, do podjęcia kroków w kierunku poparcia przyśpieszenia przejście do IPv6. Pełen tekst rezolucji znajduje się na stronie ripe.net/news/community-statement.html

Rozlokowanie IPv6 w Internecie jest obiektem wzrostu globalnego zainteresowania, głównie gdy odnosi się to do malejącej puli dostępnych adresów IPv4. Nie mniej istotny jest także wpływ IPv6 na rozwój oraz przyszłą stabilność Internetu.

Więcej informacji dotyczących RIPE dostępnych jest na stronie ripe.net/news/ipv6-allocation-reccord.html

Leave a Comment 
Close
E-mail It