The Domain Name Industry News


ICANN przyśpiesza działania rozwojowe IDN

Filed under: Wszystkie — Business Reporter at 10:32 am on Friday, November 16, 2007

ICANN ogłosił, iż zgodnie z ostatnimi zapewnieniami w CNet, będzie szybko podążał w kierunku unarodowienia nazw domen (IDN). Prace te zmierzają do tego, aby móc jak najszybciej stwierdzić, że “ICANN udostępnia narodowe rejestracje”. Jak się okazuje, bardzo duże znaczenia w pracach nad unarodowieniem nazw domen, odgrywają krajowe Registry.

“A lot of hard work has been done on IDNs…”, mówi Chris Disspain, ccNSO Chairman. Jak możemy się domyślać, nowa funkcjonalność to przede wszystkich duże przedsięwzięcie technologiczne. Potwierdzeniem tego stwierdzenia jest z pewnością fakt powołania przez zarząd ICANN specjalnej grupy technicznej dla potrzeb IDN na ostatnim spotkaniu ICANN, które odbyło się w zeszłym miesiącu w Los Angeles.

Więcej na www.news.com/2100-1028_3-6218649.html

Leave a Comment 
Close
E-mail It