The Domain Name Industry News


Konwencje WIPO - Genewa, maj ‘2008

Filed under: Wszystkie — Business Reporter at 9:51 am on Saturday, March 8, 2008

Centrum arbitrażowe oraz mediacyjne WIPO (World Intelectual Property Organization), planuje zorganizować w tym roku w Genewie następujące konferencje:

  •  WIPO Workshop for Mediators in Intellectual Property Disputes, Genewa, 26. oraz 27. maj
  • WIPO Advanced Workshop for Mediators in Intellectual Property Disputes, Genewa, 29. oraz 30. maj

Informacje programowe oraz możliwość rejestracji znajdują się na stronie http://www.wipo.int/amc/en/events

One Response to “Konwencje WIPO - Genewa, maj ‘2008”

  1. Konwencje WIPO - Genewa, maj ‘2008 | Host Wanted Says:

    […] informacji: domainnews.pl Źródło: […]

Leave a Comment 
Close
E-mail It