The Domain Name Industry News


Filed under: Wszystkie — Business Reporter at 9:55 am on Monday, November 12, 2007

INRegistry poinformowało właśnie, iż ilość zarejestrowanych nazw w indyjskiej domenie narodowej .IN przekroczyła właśnie 300,000. Wynik ten został osiągnięty na koniec października 2007.

Leave a Comment 
Close
E-mail It