The Domain Name Industry News


Ponowne przydzielenie zarezerwowanych nazw .info

Filed under: Wszystkie — Business Reporter at 8:06 am on Sunday, August 31, 2008

Podczas pierwotnej fazy Sunrise domeny globalnej .info, pojawiła się pewna ilość domen, których rejestracja nie powiodła się, a domeny wróciły do Rejestry - Afilias. W tej chwili Afilias przedstawił do ICANN projekt, zatytułowany “Phased Equitable Reallocation of Non-Compliant .INFO Sunrise Domain Names.”

Propozycja zakłada 3 odrębne fazy:
1. Możliwość wnioskowania do Afilias, który miałby przyznać daną domenę stosownemu wnioskodawcy, który zdeklaruje się do wykorzystywania domeny w celu wzmacniania marki .linfo

2. Faza druga wydaje się być głównym punktem projektu, który przewidywałby rozegranie aukcji dla domen .info

3. Wszystkie domeny, które nie zostałyby rozdysponowane w pierwszych dwóch fazach, stałyby się domenami dostępnymi na zasadach first come, first served.

Leave a Comment 
Close
E-mail It