The Domain Name Industry News


Prawo znaków handlowych według SearchEngineWatch.com

Filed under: Wszystkie — Business Reporter at 8:48 am on Friday, October 26, 2007

Search Engine Watch opublikowało drugą część swojego artykułu dotyczącego prawa znaków handlowych, spoglądając na to zagadnienie od strony osób przeszukujących rynek usług internetowych. W części drugiej, Grant Cowell udziela cennych wskazówek oraz prezentuje taktyki dotyczące upoważnień w zakresie własności intelektualnej online. Wszystko to w celu uchronienie własnego znaku handlowego, a także respektowania trademark’ów będących cudzą własnością.

Oto skrót najważniejszych kwestii poruszonych w artykule - “Aby jak najlepiej chronić swój własny trademark w internecie, bądź pewien, że wykonałeś wszystkie poniższe czynności:

  • upewnij się, czy twoje znaki handlowe są właściwie przedstawione, czy są aktywne oraz formalnie ustanowione na drodze prawnej
  • przejrzyście i nieprzerwanie prezentuj swoje trademark’i na własnych stronach internetowych oraz w innych lokalizacjach Internetu, koniecznie używając symbolu podkreślającego fakt istnienia trademark’u (w większości przypadków oznaczenie “TM”)
  • uzyskaj jak najwięcej informacji związanych z prawem znaków towarowych
  • poznaj dostępne narzędzia do wyszukiwania i śledzenia znaków towarowych online
  • znajdź właściwe miejsca do dodania swojego trademarku do systemów wyszukiwarek i uważnie kieruj się wszystkimi uwagami takich serwisów
  • wszelkie spory dotyczące znaków handlowych są niezwykle drogie i skomplikowane tak więc upewnij się, iż spełniasz wszystkie zobowiązania dotyczące konfliktów na tej płaszczyźnie i możesz faktycznie odzyskać swoje wydatki, nie angażując się w potyczki o wątpliwych efektach na tle znaków handlowych.”

Jesteś zainteresowany częścią pierwszą? Kliknij ten link.

Leave a Comment 
Close
E-mail It