The Domain Name Industry News


.ASIA Sunrise Policies - Regulamin dotASIA Registry

Filed under: Wszystkie — Business Reporter at 8:18 am on Tuesday, September 11, 2007

dotASIA opublikowała dokument, który definiuje politykę Sunrise dla domen .ASIA oraz opisuje landrush Registry .ASIA

Celem ustanowionej polityki oraz procesu rejestracji jest zapewnienie uporządkowanego oraz sprawiedliwego przyznania domen uprawnionym do pierwszeństwa podmiotom przed otwarciem wolnych rejestracji, obowiązujących dla większości Registry na zasadzie first come - first served.

Proces Sunrise został podzielony na 3 główne fazy:

  • Sunrise 1 - zapewnia pierwszeństwo rejestracji jednostkom rządowym w rezerwacji, a następnie rejestracji domen .ASIA
  • Sunrise 2 - faza ta dedykowana jest dla właścicieli znaków zastrzeżonych, którzy w danym okresie mogą na priorytetowych zasadach wyrazić swoją reprezentatywną frazę w domenie .ASIA
  • Sunrise 3 - dedykowany jest dla zarejestrowanych firm oraz organizacji, a także innych jednostek społeczeństwa dotASIA w celu uzyskania domeny .ASIA, odnoszącej się do nazw danych podmiotów

Leave a Comment 
Close
E-mail It