The Domain Name Industry News


.nz Registry Newsletter – luty 2008

Filed under: Wszystkie — Business Reporter at 7:15 am on Thursday, February 28, 2008

W lutym, ilość aktywnych domen .nz wzrosła o 3,719 nowych nazw, z poziomu 314,053 do 317,772 aktywnych domen.
InternetNZ dokonuje gruntownych zmian. Częścią z nich będzie zastąpienie biura operacyjnego InternetNZ osobną firmą, zarejestrowaną jako podmiot gospodarczy, będący 100-procentową własnością InternetNZ. Domain Name Commission Limited zacznie funkcjonować od 1 kwietnia 2008.W związku ze zmianami organizacyjnymi w Rejestrze, modyfikacji ulegną także umowy akredytacyjne, których stroną nie będzie już Internet NZ, ale Domain Name Commission Limited. Niemniej jednak treść porozumień oraz ich warunki pozostaną niezmienione. Wszyscy Registrarzy zostaną niebawem powiadomieni o szczegółach dotyczących Domain Name Commission Limited.

One Response to “.nz Registry Newsletter – luty 2008”

  1. .nz Registry Newsletter – luty 2008 | Host Wanted Says:

    […] informacji: domainnews.pl Źródło: […]

Leave a Comment 
Close
E-mail It