The Domain Name Industry News


.MUSEUM poddane publicznej debacie

Filed under: Wszystkie — Business Reporter at 7:42 am on Friday, September 7, 2007

Zaktualizowana wersja umowy partnerskiej sponsoringu domeny .MUSEUM, została 1.  września poddane publicznej debacie.

Poprawka po poprzedniej debacie jest efektem silnej współpracy pomiędzy sponsorem rejestru, a członkami społeczności.

Celem zaktualizowanej umowy jest jej podsumowanie na forum ICANN, a w dalszym etapie zatwierdzenie jej po 30-dniowym okresie  dyskusji.

Background

Proponowane porozumienie wraz z aneksami rejestru .MUSEUM sTLD  zostało pierwotnie przedłożone do publicznej debaty 2. marca 2007 - (http://www.icann.org/announcements/announcement-2-02mar07.htm). Po pierwszych konsultacjach nowelizacji, został stworzony ‘Appendix S’ umowy, który definiuje obowiązki i prawa sponsora rejestru, MuseDoma. (Amended Proposed .MUSEUM Appendices [PDF, 141K])

Podczas okresu publicznej debaty, który został otwarty 23. marca 2007, koncern dyskutował o proponowanym języku części VII dokumentu ‘Appendix ‘, który określa iż maksymalnie 5,000 domen może być bezpośrednio zarządzanych przez MuseDoma.

27. marca 2007 w trakcie konferencji ICANN w Lizbonie, MuseDoma wraz z ICANNem przeprowadzali publiczną wymianę poglądów dotyczącą szczegółów porozumienia.

Wszelkie komentarze oraz opinie można kierować na mail museum-renewal-2007@icann.org do maksymalnie 5:00PM PST, 30. września 2007. Dostęp do wszystkich komentarzy znajduje się na forum http://forum.icann.org/lists/museum-renewal-2007.

Źródło: http://www.icann.org/announcements/announcement-31aug07.htm

Leave a Comment 
Close
E-mail It