The Domain Name Industry News


.CO.NL poszerza horyzont holenderskiego Internetu

Filed under: Wszystkie — Business Reporter at 1:28 pm on Wednesday, June 25, 2008

Paryż, 25. czerwiec 2008 - na dzisiejszym spotkaniu ICANN w Paryżu, zatwierdzone zostało uruchomienie nowego rozszerzenia domenowego, które zamierza poszerzyć horyzont holenderskich oraz międzynarodowych przedsiębiorców. Już od września 2008, zarówno firmy jak i wszelkie zainteresowane podmioty, będą w stanie otrzymać holenderski powiew dla ich internetowej obecności przy użyciu nazw w domenie .CO.NL

.CO.NL będzie domeną zarządzaną bezpośrednio z Amsterdamu, aczkolwiek za jej techniczne nadzorowanie odpowiedzialny będzie Registrar globalny z Luxembourga - EuroDNS S.A. Usługa skierowana będzie do tych użytkowników międzynarodowych, którzy chcieliby posiadać swoją nazwę w rozszerzeniu .NL, ale z dodatkową elastycznością.

“Rejestracja nazw w domenie .CO.NL będzie dostępna dla każdego, bez jakichkolwiek ograniczeń związanych z koniecznością posiadania adresu na terenie Holandii”, potwierdza Sander Scholten, General Manager Operatora CO.NL, “jednak ponieważ otwarcie rejestracji nie powinno oznaczać wolnej dostępności dla wszystkich w tym samym czasie, podjęliśmy kilka kroków zmierzających do zapewnienia ochrony praw tych podmiotów, którym prawo pierwszeństwa jest należne”. Aby właścicielom znaków handlowych umożliwić zabezpieczenie ich marek w domenie .CO.NL, operator .CO.NL zamierza przeprowadzić tzw. fazę Sunrise. Dopiero po etapie wstępnych rejestracji Sunrise, gdzie swoje wnioski rejestracyjne dla nazw w domenie .CO.NL będą mogły składać tylko podmioty wykazujące prawo pierwszeństwa, domena .CO.NL stanie się dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu na świecie. Wcześniej jednak, w trakcie „Grandfather Period“, swoje pierwszeństwo w rejestracjach będą mogli zrealizować abonenci istniejących już w rejestrze nazw w domenie głównej .NL ccTLD. Oba okresy przejściowe, rozpoczynające się we wrześniu 2008, będą bazowały na doświadczeniu firm Deloitte oraz Laga - firmy te będą analizowały aplikacje wnioskodawców zainteresowanych rejestracją nazw w domenie .CO.NL w trakcie faz wstępnych Grandfather i Sunrise.

“Jesteśmy dumni z faktu zaakceptowania naszego projektu przez Deloitte i Laga”, podkreśla Xavier Buck, Prezes Zarządu EuroDNS S.A.  “(…) ich doświadczenie  we współpracy z kluczowymi Rejestrami tj. .EU,  .ASIA, .NL, .ME, czy .TEL, powinno być szczególnie zyskowne dla naszych wspólnych Klientów”.
Kilku międzynarodowych Registrarów zgłosiło już chęć uzyskania akredytacji Operatora .CO.NL, a odbywającej się właśnie w tym tygodniu spotkanie ICANN jest doskonałą okazją do sfinalizowania takich porozumień.

Registrarów zainteresowanych włączeniem do swoich usług rejestracji nazw .CO.NL zapraszamy do odwiedzenia strony operatora .CO.NL - http://www.domain.co.nl/ Warto także spotkać się z samym EuroDNS, np. na stoisku wystawowym w La Meridien Montparnasse, gdzie odbywa się właśnie spotkanie ICANN.

Leave a Comment 
Close
E-mail It